BGC Angol Óvodai Program

 • A BGC Angol Óvodai Program egy több éve eredményesen működő, modern nyelvoktatási módszert alkalmazva teszi magától értetődővé, játékossá, mégis kiemelkedően hatékonnyá az angol nyelv elsajátítását a 3 és 7 év közötti gyermekek számára.

  Angol óvodai csoportjainkban a gyerekek délelőttönként a mindennapos tevékenységeket, valamint az irányított foglalkozásokat is két nyelven végzik.
  A BGC Angol Óvodai Programban alkalmazott “egy személy – egy nyelv” oktatási modell lehetőséget biztosít arra, hogy az óvodai foglalkozások és tevékenységek is két nyelven folyjanak, miközben a nyelvi program teljes mértékben az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül.

  Minden egyes kétnyelvű óvodai csoportunkhoz egy angol anyanyelvű lektort biztosítunk, aki minden nap reggel 8:00 és 13:00 óra között kizárólag angol nyelven kommunikál a gyermekekkel a magyar óvodapedagógusok jelenlétében és szakmai irányítása mellett.

  Az angol anyanyelvű lektor délelőtti tevékenységei:

  1. BEKAPCSOLÓDIK A GYERMEKEK JÁTÉKÁBA ezzel kiaknázva az egyéni és kiscsoportos nyelvi fejlesztés játékos lehetőségeit.
  2. RÉSZT VESZ A GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBEN (étkezés, tisztálkodás, öltözködés), mely alkalmat teremt a napi élethez kapcsolódó szavak, kifejezések spontán beépülésére.
  3. A MAGYAR PEDAGÓGUSSAL ÖSSZHANGBAN KÖZVETÍTI A TÉMAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEKET a gyerekek felé. A munkaformák, a témák meghatározása elsősorban a magyar óvodapedagógusok feladata, azonban ezek összehangolt megvalósítása, az angol és a magyar pedagógusok együttes munkájának köszönhető.

  A BGC Angol Óvodai Program csoportjainak délelőtti napirendje:

   

  • Érkezés, reggeli és szabad játék
   8:00-9:00
  • Irányított foglalkozás, tízórai
   9:00-10:30
  • Játék az udvaron
   10:30-12:00
  • Ebéd és mese
   12:00-13:00

  A program célja:

  A BGC Angol Óvodai Program célja az észrevétlen, játékos, kötöttségektől mentes felszabadult nyelvelsajátítás megvalósítása.
  A kisgyermekkori nyelvtanítás során nem a tudatos nyelvhasználatot, nyelvi szabályok használatát magába foglaló nyelvoktatást alkalmazzuk, hanem a spontán, az anyanyelv elsajátításához hasonló tanulási folyamatot. Az így megszerzett és kódolt nyelvtudás sokkal hatékonyabb és nehezebben elfelejthető.

  Végső célunk, hogy a programban résztvevő gyerekek életformaként, az őket érintő hétköznapi témákon, élethelyzeteken keresztül, játékosan tudják elsajátítani az angol nyelvet.